Header Header
EST
ENG
 
 
Tutvustus
 

Eesti Patendivolinike Seltsi liikmeteks võivad olla Eesti Patendiametis atesteeritud patendivolinikud.

Hetkel kuulub seltsi 47 patendivolinikku.
Patendiameti registrisse on kantud 65 patendivolinikku, kellest 43-l on tegevusvaldkonnaks leiutised ning 50-l kaubamärk, 3 patendivoliniku kutsetegevus on peatatud.

Patendivolinik on vaba elukutse, mille saamiseks tuleb eelnevalt omada kõrgharidust, praktiseerida nelja aasta jooksul patendivoliniku juures ning lõpuks sooritada kutseeksam (vaata Patendivoliniku seadus).

Selts soovitab pöörduda tööstusomandit puudutavate probleemide ja küsimustega oma liikmete poole, sest varakult läbi arutatud küsimused ning profesionaalsed nõuanded hoiavad ära hilisemad probleemid.